อุปกรณ์วัดและแสดงผลทั้งค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้า

6300.00 บาท ฿
14/10/2020 ไทย, ภาคกลาง, กรุงเทพมหานคร 119 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 4

คำอธิบาย

อุปกรณ์วัดและแสดงผลทั้งค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้า มิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า, kW, kWh,Hour Counter และ Counter พร้อมทั้ง Relay ป้องกันไฟตก-ไฟเกินได้ สําหรับระบบไฟ 3 เฟส และแสดงผลพร้อมกันได้ทั้ง 3 เฟส

คุณสมบัติ Mutifunction Meter ยี่ห้อ PM
• KM-23 เป็นมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า, kW, kWh,Hour Counter และ Counter พร้อมทั้ง Relay ป้องกันไฟตก-ไฟเกินได้ สําหรับระบบไฟ 3 เฟส และแสดงผลพร้อมกันได้ทั้ง 3 เฟส
• ย่านการวัดแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟ 3 เฟส ได้สูงสุด 500 VAC
• ย่านการวัดกระแส 0.02-5A, แสดงค่ากระแสสูงสุดได้ 9999A โดยผ่าน C.T.Ratio Range 1-2000 (10000/5A)
• kW, kWh, P.F.(COS ), Hz, Hour Counter, Counter Display With Relay Output
• Under and Over Voltage, Phase Sequence, Phase Loss, Asymmetry Protection Relay
• Under and Over Current Protection Relay
• Peak Hold for Maximum ของค่าแรงดันไฟฟ้า (V), ค่ากระแสไฟฟ้า (A),และค่ากําลังไฟฟ้า (kW)
• Fault Display With Memory
• RS-485 MODBUS RTU
• LED แสดงค่าที่วัดได้แต่ละ Phase , Output และ Peak
• Manual / Auto Display ค่ากระแส และแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟส
• สามารถดูค่า P.F. (Power Factor) ต่อเฟสและ P.F. รวมของทั้งระบบได

การทำงาน Multifunction Meter
KM-23 เป็นอุปกรณ์วัดและแสดงผลทั้งค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าแบบ 3 เฟส อีกทั้งแสดงค่าของ kW, kWh, Hour และ Counter ด้วย ซึ่งค่า Hour เป็นการวัดชั่วโมงการทํางานของระบบไฟฟ้าหรือเครื่องจักรเพื่อกําหนดเวลา Maintenance ส่วน Counter เป็นการนับจํานวนสินค้าที่ผลิตออกมาได้ เพื่อเปรียบเทียบกับค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) ที่ถูกใช้ไปเป็นการวัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน นอกจากนั้นยังสามารถจําค่า Peak สูงสุดของแรงดัน(V), กระแส(A) และค่ากําลังไฟ้า(kW) ที่เกิดขึ้นได้ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปของระบบไฟฟ้า
Voltage Protection Relay สามารถตั้งค่าไฟตก-ไฟเกินได้ระหว่าง 20-500VAC โดยตั้งค่าหน่วงเวลาก่อนเริ่มทํางานตั้งแต่ 1-3600 วินาที (ON delay time) แต่ถ้าลําดับเฟสไม่ถูกต้อง Relay จะไม่ทํางานและไม่หน่วงเวลา เมื่อเริ่มทํางานแล้วจะจับความเป็นไปของแรงดันไฟฟ้า ถ้าแรงดันต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้หรือเฟสไม่สมดุลย์เกิน % ที่ตั้งค่าไว้หรือเฟสขาดหาย Relay จะสั่ง OFF ภายในเวลา 0-3600 วินาที ซึ่งสามารถตั้งให้ตัดเร็วหรือช้าได้ตามความต้องการและแสดงสาเหตุที่ Display เมื่อระดับแรงดันกลับเข้าสู่ย่านแรงดันที่ตั้งไว้ Relay จะกลับมา ON อีกครั้งภายในเวลาที่ตั้งไว้ (ON Delay Time) หลังจาก KM-23 ตัดวงจร หรือ Relay OFF แล้วสามารถเรียกดูสาเหตุของ Relay OFF ได้จาก Displayรายละเอียเพิ่มเติม
ราคานี้สำหรับรหัสสินค้า KM-23-P9-A = 6,300 บาท
web side : https://www.primusthai.com/primus/product?productID=881
ติดต่อสอบถาม T.090-197-9601
ID Line :@primusthai