บัญชีผู้ใช้งานของ pangthaipoly

Register date: 22/01/2019

034854888

034854888

User Description

โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ผงชูรส, วัตถุเจือปนอาหาร E621, Monosodium Glutamate, MSG, Food Additive E621 สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม และสั่งซ...

06/10/2021
1.00 บาท ฿
ประกาศ ซื้อ-ขาย
Read more

โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ผงชูรส, วัตถุเจือปนอาหาร E621, Monosodium Glutamate, MSG, Food Additive E621 สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม และสั่งซ...

16/09/2021
1.00 บาท ฿
ประกาศ ซื้อ-ขาย
Read more

มอลทิทอลไซรัป, น้ำเชื่อมมอลทิทอล, Maltitol Syrup นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด สามารถสอบถามข้อมูลพิ่มเติมไ...

10/09/2021
1.00 บาท ฿
ประกาศ ซื้อ-ขาย
Read more

มอลทิทอลผง, ผงมอลทิทอล, Maltitol Powder นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด สามารถสอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้โดยตรงท...

05/08/2021
1.00 บาท ฿
ประกาศ ซื้อ-ขาย
Read more

เลซิติน, เลซิทิน, Lecithin นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด สามารถขอรับตัวอย่างสินค้าทดลอง และสอบถามข้อมูลพิ่...

27/07/2021
1.00 บาท ฿
ประกาศ ซื้อ-ขาย
Read more

เลซิติน จากถั่วเหลือง, เลซิทิน จากถั่วเหลือง, Soy Lecithin นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด สามารถสอบถามข้อมู...

20/07/2021
1.00 บาท ฿
ประกาศ ซื้อ-ขาย
Read more

เลซิตินผง, ผงเลซิติน, Lecithin Powder นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด สามารถสอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้โดยตรงที่...

15/07/2021
1.00 บาท ฿
ประกาศ ซื้อ-ขาย
Read more

ไอโซมอลท์, ไอโซมอลต์, Isomalt นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด สามารถสอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้โดยตรงที่ ฝ่ายขาย...

09/07/2021
1.00 บาท ฿
ประกาศ ซื้อ-ขาย
Read more

อินนูลิน, อินูลิน, Inulin นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด สามารถสอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้โดยตรงที่ ฝ่ายขายและก...

02/07/2021
1.00 บาท ฿
ประกาศ ซื้อ-ขาย
Read more

กาแฟผงสเปรย์ดราย, กาแฟผงสำเร็จรูป, Instant Coffee Powder, Spray Dried Coffee Powder นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอ...

23/06/2021
1.00 บาท ฿
ประกาศ ซื้อ-ขาย
Read more